JAK WYBRAĆ SZKOLENIE

Najprościej jest zapytać bezpośrednich zainteresowanych o to, jakiego szkolenia oczekują. Czy jest to jednak najlepsza metoda? Pracownicy na pewno wiedzą, co sprawia im trudność, z jakimi obowiązkami sobie nie radzą lub jakie umiejętności chcieliby udoskonalić. Ale najtrafniejszym źródłem ich potrzeb jest ich szef. To on znając każdego z członków zespołu, obserwując ich pracę, analizując wyniki raportów i mając wiedzę menadżerską, wie najlepiej jakie szkolenia jakim pracownikom są potrzebne. Czy będzie to szkolenie dla nowo przyjętych osób, czy dla doświadczonych, dla tych, którzy popadli w rutynę, czy dla tych, przed którymi firma stawia właśnie nowe wyzwanie. Często szkolenia przygotowują pracowników do nowych ról i nowych zadań, które dopiero ich czekają.

Dobrą podstawą do wyboru tematyki szkoleń jest ocena okresowa pracowników. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów motywacji, nie tylko oceniamy, ale też od razu dajemy narzędzie, które pomoże pracownikowi w poprawie słabych obszarów działania i uzyskiwaniu lepszych rezultatów.

 

No i sama firma szkoleniowa powinna mieć narzędzia do przeprowadzania wywiadu z pracownikami. Może robić to na różne sposoby: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście. W każdym przypadku warto wybrać i wskazać osoby – wśród potencjalnych uczestników szkolenia – do przeprowadzenia takiego wywiadu. Jeśli w zespole są liderzy (formalni lub nieformalni), którzy mają doświadczenie, szerokie spojrzenie na działalność firmy, czy działu, i otwarte umysły, to oni będą znakomitym źródłem wiedzy o potrzebach pracowników. Dlaczego oni? Ponieważ osoby, które nie wykazują starań i nie osiągają sukcesów, zwykle dla zachowania wewnętrznej równowagi (co wynika z psychiki ludzkiej) swoje niepowodzenia i niezadowolenie zrzucają na karb firmy – nowych wyzwań lub ich braku, „za drogiego” lub „kiepskiego” produktu, konkurencji, która ma „tańszy produkt”. Te osoby nie dostarczą nam informacji o potrzebnych rozwiązaniach, które skupić się mają na poprawie ich zachowań i umiejętności.

 

Wybór szkolenia opiera się na rozpoznaniu potrzeb pracowników i przedstawionej na ich podstawie przez firmę szkoleniową ofercie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że chociaż najczęstszym celem szkolenia jest zdobycie nowych umiejętności, to są też takie sytuacje na danym etapie rozwoju firmy, czy też w fazie życia zespołu, w których główną potrzebą jest uświadamianie pracowników. Chodzi o zmianę ich sposobu myślenia, nastawienia do obowiązków, zmianę postaw i zachowań – o widoczną po szkoleniu różnicę w ich podejściu do pracy. Takie szkolenia nie są łatwe, aby osiągnąć efekt potrzeba ekspertów, ale często są konieczne i należy to otwarcie przyznać i zadziałać w tym kierunku.

 

Analizując ofertę trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie na ile temat i treść szkolenia dostosowane zostały do rozpoznanych potrzeb i problemów? Na ile odpowiadają strategii Twojej firmy i aktualnym lub przyszłym celom stawianym przed zespołem? I w końcu, na ile firma szkoleniowa jest elastyczna i potrafi z jednej strony odpowiedzieć na potrzeby, a z drugiej w sposób delikatny, aczkolwiek stanowczy – z pozycji eksperta w nauczaniu – przekonać Cię do treści i metod prowadzenia szkolenia. W jednym celu – aby przynieść Ci korzyści.

 

delfinDelfin po narodzeniu się pozostaje pod opieką matki przez okres ponad dwóch lat. Przez cały ten czas uczy się wszystkiego od swojej matki. W następnym okresie życia zdobywa i wymienia doświadczenia w stadzie kontaktując się z innymi delfinami. Delfiny przez całe swoje życie chętnie uczą się i doskonalą swoje umiejętności. W swoich działaniach są spontaniczne i naturalne, a podczas polowań na ryby wykazują się inteligencją i perfekcją.

 

Istnieje wiele analogii do delfinów w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń w zawodzie handlowca, a sam proces sprzedaży podobny jest do płynącego delfina. Umiejętności i wolna wola wyboru pozwalają delfinowi rozpędzać się pod wodą do dużych prędkości, by w efekcie widowiskowego wyskoku ponad powierzchnię wody dodatkowo jeszcze zwiększyć swoją prędkość.
W zawodzie handlowca nauka, wiedza i doświadczenia są niezbędne do osiągania sukcesów tak spektakularnych jak wyskok delfina ponad powierzchnię wody. To, co widoczne nad powierzchnią wody, jak sukces w sprzedaży, wymaga niewidocznej dla postronnych obserwatorów pracy, stałej aktywności i umiejętności dokonywania słusznych wyborów. Taki sukces może być udziałem każdego, trzeba tylko wykazać się wytrwałością, zaangażowaniem i zrozumieniem, czym jest sprzedaż oraz mieć odwagę podjąć właściwą decyzję.