STREFA WIEDZY

Agreement® to nie tylko nazwa firmy, ale przede wszystkim autorski system sprzedaży, skupiony na budowaniu długofalowej współpracy z klientem i osiąganiu wyznaczonych celów sprzedaży. Związek pomiędzy świadomą i motywującą do działania decyzją o byciu uczciwym handlowcem, a sukcesem w sprzedaży nastawionej na pomoc klientowi, jest główną relacją w 12 krokach procesu sprzedaży® . Efektem tej decyzji, podejmowanej podczas naszych szkoleń przez handlowców, jest zaangażowanie, dzięki któremu handlowcy osiągają sukcesy w sprzedaży, a firmy zwiększają zyski.

 

Wzrost sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku jest celem długoterminowym każdego producenta, firmy handlowej czy usługowej. System sprzedaży Agreement® w swoich założeniach jako cel stawia sobie nawiązanie i rozwój współpracy długofalowej z klientem, poprzez budowanie uczciwych relacji od pierwszego kontaktu. Rozpoznanie i zaspokojenie rzeczywistych potrzeb klienta jest procesem, dzięki któremu nie tylko budowane są relacje zaufania i zrozumienia, ale również procesem, dzięki któremu możliwa jest ciągła poprawa i poszerzanie oferty handlowej. Nowe produkty dostosowane do potrzeb rynku, i nowi klienci zwiększają dynamikę wzrostu sprzedaży.

 

Doświadczenia ostatnich 20 lat w sprzedaży opartej na takich właśnie założeniach pozwoliły na uzyskanie wzrostów średnio od 25% do 48% każdego roku, co dowodzi skuteczności takiego systemy sprzedaży w praktyce. Takie wyniki możliwe są dzięki synergii wszystkich elementów Agreement® oraz dzięki wewnętrznej motywacji handlowca, co w 80% stanowi podstawę sukcesu.

 

Dodatkowym atutem systemu Agreement® jest również jakość kontaktów z klientem, poprzez oparcie ich z jednej strony na uczciwości, a z drugiej na profesjonalizmie, wiedzy i aktywności handlowca.

Sprzedaż realizowana w oparciu o naszą ideę 12 kroków procesu sprzedaży® idealnie wpisuje się, w dopiero teraz zauważalny przez analityków rynkowych, trend kupowania przez klientów rzeczy wartościowych a nie tanich.

 

delfinDelfin po narodzeniu się pozostaje pod opieką matki przez okres ponad dwóch lat. Przez cały ten czas uczy się wszystkiego od swojej matki. W następnym okresie życia zdobywa i wymienia doświadczenia w stadzie kontaktując się z innymi delfinami. Delfiny przez całe swoje życie chętnie uczą się i doskonalą swoje umiejętności. W swoich działaniach są spontaniczne i naturalne, a podczas polowań na ryby wykazują się inteligencją i perfekcją.

 

Istnieje wiele analogii do delfinów w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń w zawodzie handlowca, a sam proces sprzedaży podobny jest do płynącego delfina. Umiejętności i wolna wola wyboru pozwalają delfinowi rozpędzać się pod wodą do dużych prędkości, by w efekcie widowiskowego wyskoku ponad powierzchnię wody dodatkowo jeszcze zwiększyć swoją prędkość.
W zawodzie handlowca nauka, wiedza i doświadczenia są niezbędne do osiągania sukcesów tak spektakularnych jak wyskok delfina ponad powierzchnię wody. To, co widoczne nad powierzchnią wody, jak sukces w sprzedaży, wymaga niewidocznej dla postronnych obserwatorów pracy, stałej aktywności i umiejętności dokonywania słusznych wyborów. Taki sukces może być udziałem każdego, trzeba tylko wykazać się wytrwałością, zaangażowaniem i zrozumieniem, czym jest sprzedaż oraz mieć odwagę podjąć właściwą decyzję.